Czym jeszcze się zajmujemy

Zawsze staramy się elastycznie dostosować nasze usługi do potrzeb Klienta.

Zakres usług:

 • doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej,
 • opracowanie polityki rachunkowości (zakładowego planu kont),
 • przegląd ksiąg rachunkowych oraz wsparcie projektów typu tax compliance,
  • pomoc w przygotowaniu sprawozdania finansowego,
  • pomoc w przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji (środków trwałych czy zapasów),
  • pomoc w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • pomoc niezbędna w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów ( w tym pakiety dla audytorów),
 • przygotowanie raportów finansowych, w tym pakietowych dla udziałowców,
 • sporządzanie raportów do konsolidacji, rachunków przepływów pieniężnych, budżetów i innych potrzebnych zestawień,
 • weryfikacja poprawności ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych,
  • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przypadku kontroli podatkowych,
  • podstawowe szkolenia pracowników firmy w zakresie księgowości,
  • wsparcie księgowe w zakresie stosowania polskiego prawa podatkowego i bilansowego dla spółek, które są obsługiwane w ramach Shared Services Center.