Organizacja i wsparcie działu księgowego

Nasze doradztwo w tym zakresie pozwala na organizację lub usprawnienie funkcjonowania działu księgowego w siedzibie Klienta. Oferujemy przeprowadzenie analizy stanu obecnego. W trakcie spotkania omówimy z Państwem mocne i słabe strony oraz zaproponujemy możliwe do podjęcia działania optymalizacyjne.

W zakresie organizacji i wsparcia działu księgowego oferujemy:

  • wsparcie prac działu księgowego oraz przejęcie (np. czasowe) zadań głównego księgowego,
  • pomoc w organizacji pracy oraz w podziale obowiązków pracowników działu księgowego,
  • pomoc w zatrudnieniu odpowiednich pracowników do działu finansowego,
  • projektowanie obiegu dokumentów w działach finansów i księgowości,
  • opracowanie procedur kontroli wewnętrznej,
  • tworzenie wzorcowych raportów, w tym projektów rachunkowości zarządczej (szczegółowy rachunek kosztów i kalkulacji kosztów produktów),
  • opracowywanie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby kadry zarządzającej.