Podatki

Pomożemy w projektach typu tax compliance pozwalając na optymalizację i planowanie podatkowe firmy.

Zakres usług:

  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji w zakresie podatku dochodowego CIT,
  • przygotowanie rocznych deklaracji CIT dotyczących wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty podatkowej ( w tym SSE ),
  • przygotowanie deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach UE,
  • przygotowanie pozostałych deklaracji i kalkulacji podatkowych (między innymi podatku od nieruchomości, podatku u źródła),
  • przygotowanie kalkulacji podatków odroczonych,
  • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przypadku kontroli podatkowych,
  • pomoc w przygotowaniu długoterminowej polityki podatkowej firmy,
  • przegląd kalkulacji/deklaracji w zakresie podatku CIT/VAT, w tym wsparcie w trakcie przeglądów typu tax compliance.