Usługi kadrowo-płacowe

Pragniemy zwrócić uwagę, iż outsourcing płac zapewni Państwu poufność wynagrodzeń w firmie oraz bezpieczeństwo poprawności sporządzanych list płac.

Zakres usług kadrowo-płacowych:

 • rejestracja spółki i jej pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych spółki i pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych,
 • sporządzanie list płac zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło,
 • przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
 • pomoc w trakcie audytów, kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.